Στοιχεία επικοινωνίας

Nicole Meise Παράρτημα εξυπηρέτησης πελατών +49 5663 93971-26 34286 Spangenberg
Tanja Kolbe Παράρτημα εξυπηρέτησης πελατών, Private Label +49 5663 93971-17 34286 Spangenberg
Marie-Anett Siegel Παράρτημα εξυπηρέτησης πελατών +49 5663 93971-16 34286 Spangenberg
Jürgen Steuer Γενική διεύθυνση και τμήμα εξαγωγών +49 5663 93971-0 34286 Spangenberg